همکاری با ما

   متقاضی عزیز ؛ شما میتوانید با ارسال رزومه خود به آدرس ایمیل گروه مواد غذایی تلکا ، جهت همکاری دو جانبه اقدام نمایید .

telkafood@gmail.com